Doel

De Brabantse Vastgoed Sociëteit heeft ten doel:

  • contacten tussen de leden onderling en met degenen die op het vakgebied van de leden werkzaam zijn bevorderen;
  • het functioneren van de leden als vastgoeddeskundigen in de praktijk bevorderen, alsmede een bijdrage leveren aan het verhogen van de beroepsstandaard;
  • als klankbord fungeren voor plaatselijke en regionale overheden op het vastgoed-vakgebied;
  • kennisuitwisseling en bijscholing bevorderen.

De sociëteit tracht dit doel te verwezenlijken door:

  • organisatie van excursies (waaronder een buitenlandse reis), gastlezingen, discussiebijeenkomsten;
  • organisatie van informele bijeenkomsten;
  • onderhouden van contacten met instellingen in het binnen- en buitenland die activiteiten op hetzelfde terrein ontplooien;
  • periodiek overleg met de verschillende overheden.

Lees meer over het bestuur van BrVS