05/03/2020

Algemene Leden Vergadering

Tijdens de eerste bijeenkomst van het jaar vond zoals gebruikelijk onze algemene ledenvergadering plaats. Dit jaar in de fantastische omgeving van Domus Dela.