09/11/2022

Opvang Oekraïne vluchtelingen

https://www.kloosterkwartierveghel.nl/

Op 9 november reisde onze vereniging af naar het mooie Veghel voor  haar 4e bijeenkomst.
Deze bijeenkomst werd vormgegeven door Michiel Werkhoven en Michiel Wijnen.

De oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal. Veel Oekraïners hebben hun land verlaten op zoek naar een veiligere
plek elders. Een deel van deze vluchtelingen is in Nederland opgevangen. Zo ook in Veghel in het Moederhuis
van de zusters Franciscanessen.

Dit Moederhuis maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling “Kloosterkwartier” waarbij Zenzo maatschappelijk
vastgoed nauw is betrokken. Voorlopig wordt dit Moederhuis ingezet voor de opvang van Oekraïners.

Tijdens de bijeenkomst zijn onze leden geïnformeerd over de complexiteit van opvang; het is veel meer dan
alleen het zorgen voor een bed en eten. We namen de leden mee in het verhaal van de organisatie van opvang, maar
ook in hoe we als sector kunnen bijdragen aan deze thematiek.

Een aantal interessante sprekers o.as. de burgemeester van Veghel, de directeur-bestuurder van de
woningstichting, de projectleider vanuit de gemeente en een bewoner van het Moederhuis zelf. Ook kregen we
een kleine rondleiding door het gebouw.

Het programma hebben we afgesloten met een borrel en eten bij restaurant Silly Fox in
Veghel.