Over BrVS

De vastgoedbranche kent uitermate veel facetten. De branche heeft raakvlakken met tal van andere branches en vakgebieden. Een belangrijk deel van zijn groei heeft de vastgoedsector te danken aan de uitwisseling van kennis, kunde en ervaringen tussen praktijk-professionals, beleidsmakers en wetenschappers.

Daarom heeft de Brabantse Vastgoed Sociëteit sinds haar oprichting in 1998 een sterk relatienetwerk opgebouwd waarin alle relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn.

ONZE VISIE

Kennis vergroten door kennis te delen, is ons credo.

De leden van de Brabantse Vastgoed Sociëteit zijn een representatieve afspiegeling van de Brabantse vastgoedsector. We streven nadrukkelijk naar een evenwicht tussen gevestigde namen en high potentials. Daarnaast zorgen we voor een balans tussen formele en informele activiteiten. Inhoud en ontspanning gaan tijdens onze vergaderingen, evenementen, lezingen en reizen hand in hand.

Bent u lid? Dan kunt u hier rechtstreeks naar onze ledenpagina’s.

Wilt u lid worden? Neem dan contact op met de secretaris of lees meer over het lidmaatschap

ONS DOEL

De Brabantse Vastgoed Sociëteit heeft ten doel:

  • Contacten tussen de leden onderling en met degenen die op het vakgebied van de leden werkzaam zijn bevorderen;
  • Het functioneren van de leden als vastgoeddeskundigen in de praktijk bevorderen, alsmede een bijdrage leveren aan het verhogen van de beroepsstandaard;
  • Als klankbord fungeren voor plaatselijke en regionale overheden op het vastgoed-vakgebied;
  • Kennisuitwisseling en bijscholing bevorderen.

De sociëteit tracht dit doel te verwezenlijken door:

  • Organisatie van excursies (waaronder een buitenlandse reis), gastlezingen, discussiebijeenkomsten;
  • Organisatie van informele bijeenkomsten;
  • Onderhouden van contacten met instellingen in het binnen- en buitenland die activiteiten op hetzelfde terrein ontplooien;
  • Periodiek overleg met de verschillende overheden.