Het lidmaatschap van de Brabantse Vastgoed Sociëteit bedraagt € 500,– per persoon per (kalender)jaar; hiervoor ontvangt u jaarlijks een factuur.
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en het is derhalve niet toegestaan om het lidmaatschap zonder meer over te dragen, danwel collega’s of andere vervangers af te vaardigen naar de bijeenkomsten en/of excursies.
Tenzij geen melding wordt gemaakt van deze mogelijkheid, bent u ten allen tijde in de gelegenheid een introducé mee te nemen naar de bijeenkomsten. Voor het meenemen van een Introducé ontvangt u een aparte factuur ad € 50,- per introducé.

Aan de informele bijeenkomsten zijn in principe geen kosten verbonden.
Indien dat wel het geval is, wordt u daarvan gelijktijdig met de uitnodiging in kennis gesteld.
U wordt als lid geacht een actieve bijdrage te leveren aan de Sociëteit door minstens 60% van de bijeenkomsten bij te wonen.
In geval van verhindering dient u dit tijdig door te geven aan het secretariaat.

Op voordracht van het bestuur kunnen natuurlijke personen die werkzaam zijn in de vastgoedbranche lid worden van de vereniging.