Welkom Bij De Brabantse Vastgoed Sociëteit

De vastgoedbranche is uitermate veelzijdig en heeft raakvlakken met tal van andere branches en vakgebieden in onze maatschappij. Daarbij heeft deze sector een belangrijk deel van zijn groei te danken aan de uitwisseling van kennis en kunde tussen vastgoedprofessionals, beleidsmakers en wetenschappers. Kunde vergroten door kennis(sen) te delen, is dan ook ons credo.

Sinds haar oprichting in 1998 is de Brabantse Vastgoed Sociëteit dan ook geëvolueerd tot een veelzijdig ledenplatform van vastgoeddeskundigen waarin alle soorten marktpartijen vertegenwoordigd zijn. Om een representatieve afspiegeling van de Brabantse vastgoedsector te zijn en te blijven streven we dan ook nadrukkelijk naar een evenwicht tussen de verschillende aandachtsgebieden van de leden.

De Brabantse Vastgoed Sociëteit heeft als doel:

  • Het bevorderen van (praktische) kennisuitwisseling van het Brabantse vastgoedlandschap tussen de leden onderling;
  • Een bijdrage te leveren aan het verhogen van de beroepsstandaard;
  • Het op vastgoedgebied fungeren als klankbord voor plaatselijke en regionale overheden;
  • Het bevorderen van netwerken tussen de verschillende vastgoedpartijen.

Daarnaast zorgen we uiteraard voor een balans tussen formele en informele activiteiten waarbij het vergroten van kennis en het kunnen uitbreiden van ieders relatienetwerk hand in hand gaan tijdens onze evenementen. Hierbij moet worden gedacht aan allerhande excursies en bezoeken (waaronder een buitenlandse reis), gastlezingen en informele netwerkbijeenkomsten.