We streven naar een representatieve afspiegeling van de Brabantse vastgoedsector onder onze leden, met een balans tussen gevestigde namen en high potentials. Op voordracht van het bestuur kunnen natuurlijke personen die werkzaam zijn in de vastgoedbranche lid worden van de vereniging.

Om aan de doelstelling van de Sociëteit te kunnen voldoen, wordt van elk lid een actieve bijdrage verwacht, bijvoorbeeld door minstens 60% van de bijeenkomsten bij te wonen.

Bent u geïnteresseerd in een lidmaatschap, neem dan contact op met de secretaris.

KOSTEN LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van de Brabantse Vastgoed Sociëteit bedraagt € 400,– per persoon per (kalender)jaar; hiervoor ontvangt u jaarlijks een factuur. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en het is derhalve niet toegestaan om het lidmaatschap zonder meer over te dragen, dan wel collega’s of andere vervangers af te vaardigen naar de bijeenkomsten en/of excursies.

Tenzij geen melding wordt gemaakt van deze mogelijkheid, bent u te allen tijde in de gelegenheid een introducé mee te nemen naar de bijeenkomsten. Voor het meenemen van een introducé ontvangt u een aparte factuur ad € 50,- per introducé.
Aan de informele bijeenkomsten zijn doorgaans geen kosten verbonden.