Kunde vergroten
door kennis(sen) te delen,
is ons credo.

Over ons

Wij zijn de Brabantse Vastgoed Sociëteit

Over BRVS

Een sterk relatie netwerk

De vastgoedbranche kent uitermate veel facetten. De branche heeft raakvlakken met tal van andere branches en vakgebieden. Een belangrijk deel van zijn groei heeft de vastgoedsector te danken aan de uitwisseling van kennis, kunde en ervaringen tussen praktijk-professionals, beleidsmakers en wetenschappers. Daarom heeft de Brabantse Vastgoed Sociëteit sinds haar oprichting in 1998 een sterk relatienetwerk opgebouwd waarin alle relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn.

Onze visie

Kunde vergroten door te delen

Kunde vergroten door kennis(sen) te delen, is ons credo.
De leden van de Brabantse Vastgoed Sociëteit zijn een representatieve afspiegeling van de Brabantse vastgoedsector. We streven nadrukkelijk naar een evenwicht tussen gevestigde namen en high potentials. Daarnaast zorgen we voor een balans tussen formele en informele activiteiten. Inhoud en ontspanning gaan tijdens onze vergaderingen, evenementen, lezingen en reizen hand in hand.

Ook kiest de Brabantse Vastgoed Sociëteit periodiek een aantal Goede Doelen met vraagstukken omtrent hun vastgoed, die vervolgens met de disciplines van de verschillende leden zo goed als mogelijk om niet worden geholpen.

Bent u lid? Dan kunt u hier rechtstreeks naar onze ledenpagina’s.

Wilt u lid worden? Neem dan contact op met de secretaris of lees meer over het lidmaatschap.

Ons doel

Korte introductie over ons doel

De Brabantse Vastgoed Sociëteit heeft ten doel:

  • Contacten tussen de leden onderling en met degenen die op het vakgebied van de leden werkzaam zijn bevorderen.
  • Het functioneren van de leden als vastgoeddeskundigen in de praktijk bevorderen, als mede een bijdrage leveren aan het verhogen van de beroepsstandaard.
  • Als klankbord fungeren voor plaatselijke en regionale overheden op het vastgoed-vakgebied.
  • Kennisuitwisseling en bijscholing bevorderen.

De sociëteit tracht dit doel te verwezenlijken door:

  • Organisatie van excursies (waaronder een buitenlandse reis), gastlezingen, discussiebijeenkomsten.
  • Organisatie van informele bijeenkomsten.
  • Onderhouden van contacten met instellingen in het binnen- en buitenland die activiteiten op hetzelfde terrein ontplooien.
  • Periodiek overleg met de verschillende overheden.

Ons bestuur

Maak kennis met ons bestuur

Caroline Weebers-Vrenken

Voorzitter

Eric Harmsen

Secretaris

Jaap van Engelshoven

Penningmeester

Carl Migchels

Algemeen bestuurslid

Bart Kivits

Algemeen bestuurslid

Vincent Hofs

Algemeen bestuurslid