22/03/2023

ALV en Tramkade ’s-Hertogenbosch

Zoals gebruikelijk is, ook ons officiële lustrumjaar, gestart met de ALV voor alle leden van de BrVS.
Het bestuur gaf toelichting op het afgelopen jaar en op het programma van 2023.

 

Aansluitend nam Sonja van der Beek, programmamanager Spoorzone ’s-Hertogenbosch, ons mee in dit mooie ontwikkelgebied.

Eind 2022 heeft ’s-Hertogenbosch bijna 100 miljoen euro ontvangen vanuit het Rijk als impuls voor dit gebied. Sonja nam ons mee in de visie op de Spoorzone die uiteindelijk tot ‘De Brede Binnenstad’ leidt en die bekende plandelen omvat, zoals het EKP-terrein, Paleiskwartier, IOT Lab, Tramkade, Willemspoort Zuid, maar ook de inmiddels beroemde Paleisbrug.

 

Programma
15:30 uur ontvangst
16:00 uur ALV
16:45 uur ontvangst introducees
17:00 uur presentatie Spoorzone door Sonja van der Beek
18:15 uur borrel met Walking Diner
20:30 uur einde