22/03/2023

ALV en Tramkade ’s-Hertogenbosch

We starten ons officiële lustrumjaar met de ALV voor alle huidige leden van onze BrVS, waar het bestuur toelichting geeft op het afgelopen jaar en wat ons te wachten staat in 2023.

 

Aansluitend neemt Sonja van der Beek, ontwikkelingsmanager Spoorzone in ’s-Hertogenbosch, ons mee in dit grote ontwikkelgebied. Eind 2022 heeft ’s-Hertogenbosch bijna 100 miljoen euro ontvangen vanuit het Rijk als impuls voor dit gebied. Sonja zal ons meenemen in de visie op De Spoorzone die uiteindelijk tot ‘De Brede Binnenstad’ leidt en die bekende plandelen omvat, zoals het EKP-terrein, Paleiskwartier, IOT Lab, Tramkade, Willemspoort Zuid, maar ook de inmiddels beroemde Paleisbrug.

 

Programma
15:30 uur ontvangst
16:00 uur ALV
16:45 uur ontvangst introducees
17:00 uur presentatie Spoorzone door Sonja van der Beek
18:15 uur borrel met Walking Diner
20:30 uur einde