24/10/2024

Bijeenkomst metropoolregio Brainpoort

24 oktober brengt onze verenging een bezoek aan een prachtige locatie binnen de metropoolregio Brainpoort

De organisatie voor deze bijeenkomst zal door Michiel Jongmans en Hans Diepenhorst worden verzorgd.

Verdere details volgen spoedig.